• پست الکترونیک

  info@nooraenglish.ir
 • ساعت 8 صبح الی 22

  076-35223029
ژوئن 9, 2018

قوانین و مقررات

مختصری از ضوابط و مقررات آموزشی موسسه:

الف:مقررات آموزشی عمومی ( براساس آیین نامه های آموزشگاه های زبان های خارجی مصوب وزارت آموزش و پرورش) :

ماده ۳۱: وظایف زبان آموزان در آموزشگاه:

۱)    رعایت مقررات آموزشی و حسن رفتار با معلمان و زبان آموزان

۲)      رعایت نظم و انضباط هنگام ورود و خروج از آموزشگاه و حضور مرتب در کلاس

۳)      استفاده از لباس مناسب با شئون اخلاق اسلامی

۴)     خودداری از به همراه داشتن وسایل غیر مجاز درمحیط آموزشگاه

۵)    مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات آموزشگاه

ماده ۳۲: تحویل عکس ، تصویر شناسنامه، و امضای فرم ثبت نام توسط زبان آموزان به هنگام ثبت نام الزامی است.

تبصره: ثبت نام زبان آموزان کمتر از ۱۸ سال با حضور ولی  و پس از تکمیل فرم تقاضای ثبت نام توسط وی نجام می شود.

ماده ۳۳: زبان آموزان ملزم به رعایت مقررات بوده و در صورت قصور یا سهل انگاری نسبت به انجام وظایف خود متخلف محسوب شده و مدیر آموزشگاه می تواند با متخلفین با رعایت تناسب به یکی از روشهای زیر رفتار کند:

۱-  تذکر شفاهی               ۲-  تذکر کتبی                 ۳- اخراج زبان آموز بدون استرداد شهریه وی

تذکرات:

 1. چنانچه داوطلب پس از  ثبت نام قطعی و قبل از شروع دوره از شرکت در کلاس ها منصرف گردد، آموزشگاه باید پس از کسر ۲۰% (بیست درصد) شهریه ماخوذه مابقی آن را به داوطلب مسترد نماید.
 2. در صورتیکه موسسه به هر دلیلی موفق به تشکیل کلاس نشود کل شهریه ماخوذه باید مسترد گردد.
 3. پس از شروع کلاس در هر دوره استرداد شهریه صورت نمی گیرد.
 4. چک ها که به منظور تقسیط شهریه دوره به آموزشگاه تحویل می گردد در تاریخ مقرر وصول می گردد. زبان آموزان در صورت انصراف از دوره متعهد به پرداخت کل شهریه دوره می باشند.

ب : مختصری از ضوابط و مقررات داخلی موسسه:

 1. موسسه تلاش می کند شرایط لازم برای ثبت نام دوره های بالاتر (پس از قبولی در هر دوره) را ایجاد کند لیکن از آنجا که تشکیل شدن کلاس در دوره و یا دوره های بعدی منوط به حد نصاب رسیدن متقاضیان آن دوره می باشد، لذا موسسه هیچگونه تعهد و تضمینی برای تشکیل کلاس در دوره های بعدی ندارد.
 2. ثبت نام در صورتی قطعی تلقی می گردد که شهریه واریز ، قبض تسویه حساب از قسمت امور مالی موسسه دریافت و کارت شناسایی صادر شود.
 3. میزان شهریه به سطح و مدت دوره بستگی دارد.
 4. غیبت بیش از ۶ جلسه در هر دوره به مفهوم عدم قبولی در آن دوره می باشد. همچنین عدم حضور در امتحانات به منزله عدم قبولی در آن دوره می باشد.
 5. نحوه برگزاری امتحانات و ارشیابی:

–    در هر دوره  یک امتحان  Midterm  (ممکن است شامل چندین امتحان باشد ) ، امتحان یا امتحانات Final    و در صورت لزوم یک امتحان Speaking  به عمل می آید . علاوه بر این میزان فعالیت کلاسی و وضعیت حضور و غیاب نیز دارای نمره خاص می باشد. نمره نهایی کل ، از مجموع نمرات فوق بدست می آید .

–    قبول : در حال حاضر حد نصاب نمره قبولی در هر ترم حداقل ۷۰( هفتاد) از ۱۰۰ می باشد.

–   مشروط : با صلاحدید مدیر موسسه و موافقت ایشان زبان آموزانی که نتوانسته اند حد نصاب نمره قبولی را کسب نمایند و اختلاف نمره آنان با نمره قبولی ناچیز می باشد  می توانند حداکثر یک بار به طور مشروط در ترم بعدی ثبت نام نمایند . این مورد فقط شامل سطوح خاص می شود نه همه سطوح .

– مردود : در صورت کسب نمره ای پایین تر از حد نصاب لازم ، زبان آموز باید آن دوره را مجدد ثبت نام و سپری نماید.